Vilkår - generelle betingelser

§1 Bekreftet pris gjelder forutsatt at utleieobjektet ikke skal benyttes til flere personer enn den er klassifisert for.

§2 Ved avbestilling senere en 48 timer før ankomst faktureres 1. leiedøgn 100%.

§3 En eventuell avbestilling må være skriftlig, og sendes på epost til booking@golcamp.no . Vi anbefaler våre gjester på forhånd å anskaffe seg en avbestillingsforsikring gjennom sitt forsikringsselskap.

§4 På avreisedagen må utsjekking skje senest kl 12:00. Om gjesten etter eget ønske fremskynder avreisen ifht. bestilt avreisedato, refunderes ikke leien ifht. hva som er bestilt og bekreftet.

§5 Ankomst tidligst kl 15:00 (vennligst gi beskjed dersom dere kommer etter kl 20:00). Hele leien må betales ved ankomst.

§6 Med ankomst forstås den dato utleieobjektet er reservert fra.

§7 Bekreftet bestilling gjelder kun for bestilte hytter/appartement. Ønske om å leie et spesifikt hyttenummer/romnummer imøtekommes så langt som mulig, men kan ikke garanteres/bekreftes.

§8 GC ber om forståelse for at feil eller mangler som måtte oppstå på utleieobjektet under ferieavviklingen, kanskje ikke kan repareres samme dag. Dette på grunn av ferieavvikling også hos våre leverandører.

§9 GC forbeholder seg retten til å benytte sine faste leverandører.

§10 GC fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for tap eller skade på verdier/eiendeler som oppbevares i utleieenheten.

§11 GC fraskriver seg ethvert ansvar for forhold som regnes å være utenfor vår kontroll.

§12 Leietaker må umiddelbart, senest 2 timer etter innsjekking kontakte resepsjonen, dersom boenheten ikke er i samsvar med avtalen. Etter denne frist har leietaker akseptert boenhetens tilstand.

§13 Røyking i hyttene våre er forbudt, og vil bli fakturert med 2000,-

§14 Hærverk på vårt anlegg politianmeldes.